La acompanya, coordina, dóna suport i asegura la qualitat a cada centre educatiu, tenint sempre en compte els seus trets originals i promovent una dinàmica actualització pedagógica. Al seu torn, estableix les línies estratégiques institucionals que marquen la direcció a seguir.

 L' lidera el dia a dia al centre, dibuixa el full de ruta, estableix prioritats, detecta les necessitats de canvi i les noves oportunitats. Tot això és possible per la seva adhesió al Caràcter Propi i al Projecte Educatiu. Una altra de les seves missions principals és cohesionar l'equip educatiu, tot promovent el treball en comú en el centre i en xarxa amb tots els membres de la institució. Ha d'estimular i motivar la tasca docent des de la proximitat, l'escolta i l'accesibilitat.