La vocació pressuposa sentir aquesta paraula encantadora, dins d'un bullici immens, per respondre amb generositat i llibertat. Conscients de les diferències que hi ha en les nostres realitats volem traçar un horitzó comú que superi les maneres de pensar i d'actuar condicionats per interessos menys universals o per rígides fronteres i obrir-nos a les noves dimensions de l'Església i de la Congregació.