COMUNITAT DE L'HOSPITALET

Diu Jesús:

"No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d'anar per tot arreu i donar fruit, i un fruit que duri sempre". (Jn 15,16)


La nostra vida com a consagrades es fonamenta en aquesta certesa: és Ell, el Senyor Jesús, qui ha volgut cridar-nos a aquesta opció de vida. Nosaltres hem donat resposta però amb la confiança que ens dóna la fe que és Ell el gran protagonista de les nostres vides i per això brolla de nosaltres un sincer agraïment i una joia profunda. I amb el salm 16(15) diem al Senyor: "Ets el meu sobirà, ningú com tu no em fa feliç. [...] Senyor, heretat meva i calze meu, tu m'has triat la possessió; la part que m'ha tocat és deliciosa, m'encisa la meva heretat. [...] El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo. [...] M'ensenyaràs el camí que duu a la vida: joia i festa a desdir al teu davant; al teu costat delícies per sempre."

 

La vida amb Crist la vivim en el sí de la nostra família religiosa i desitgem identificar-nos més i més amb el que diu el número 4 de les Constitucions: "Jesucrist és per Anna Maria Janer l'ideal suprem de la seva vida i la raó de la seva donació als altres. La seva caritat, feta servei als necessitats, veient en ells la imatge de Jesucrist, és signe autèntic del seu amor a Déu, que creix i s'enforteix per la recerca i el compliment de la voluntat divina". Aquest és el nostre desafiament.

 

Servim als germans en la missió que la Congregació ens ha confiat: als col·legi d'Avinyó i el Masnou i col·laborant en les diverses tasques pastorals de la comunitat cristiana de la “Mare de Déu de la Llum” (al barri de la Florida de L’Hospitalet). Ho procurem fer sent conscients que ara som nosaltres, les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, qui hem de fer visible la caritat de la Mare Janer en aquest espai i en aquest temps.