REUNIÓ DE SUPERIORES OBERTA A TOTES LES GERMANES

A Peñagrande, Madrid, els dies 27 al 29 de setembre de 2013, convocades pel Govern Provincial, més de 60 religioses de la Província Anna Maria Janer han fet possible la primera reunió de Superiores, en aquest nou curs 2013/2014 i oberta a totes les Germanes a partir del dissabte 28, amb el TEMA: “Animació de la comunitat per a la missió i l’acompanyament comunitari”.

 

Dia 27

A les 16,30 h. S’inicia la reunió amb el cant: “Estimar-te i Servir-te, sempre i en tot..” Aquesta tarda hi participen només les Superiores de comunitats: Entrega i presentació del Material: Pla d’Animació Comunitària i Programació del Curs 2013/2014.


ALGUNES REMARQUES per part de la Gna. Montserrat Farré Cava, Superiora Provincial:

-Il·lusió renovada, des de la missió.

-Importància del rol de la Superiora en les comunitats, per portar a bon terme el Pla d’Animació.

-Cuidar la Pastoral Vocacional. Som comunitats per a la Missió.

- Importància de fer el Projecte Comunitari, cada any, amb la participació de totes les Germanes. I molt més...

 

INFORMACIONS VÀRIES:

-Informació àmplia de la Província, sobre la gestió de l’Equip de Titularitat que treballa a la casa Provincial.

-Projectes... canvis...

-Explicació del LEMA i signe Congregacional: el “BAGUL” que circularà per totes les cases de la Congregació, com a signe de comunió

-D’altres informacions...

 

Dies 28 i 29

El P. Lluís Maria García S. J., amb gran professionalitat, saviesa i experiència pedagògica  ha fet l’exposició del tema: L’ANIMACIÓ DE LA COMUNITAT PER A LA MISSIÓ, en dos grans blocs:

PART I.- LA MISSIÓ COM A NUCLI POLARITZADOR DE LA VOCACIÓ APOSTÒLICA

PART II.- LA COMUNITAT COM A DINAMITZADORA DE LA MISSIÓ APOSTÒLICA

1.-La vida consagrada apostòlica: ideal i concreció.

2.- La missió com a polaritzadora de la vocació apostòlica.

3.- la comunitat en la vida consagrada apostòlica.

4.- La comunitat com animadora de la missió.

5.- Renovar-se per renovar la missió.

 

Després de cada exposició i un breu descans, dividides en set grups, hem reflexionat juntes sobre l’exposició feta pel P. Lluís Maria amb l’ajut d’uns qüestionaris, remarcant cada grup alguns aspectes que a continuació s’han portat a la posada en comú. Ben segur que ens ha enriquit a totes i ens ha omplert de nova il·lusió per a viure a fons la Vocació per a la Missió.

 

La reflexió, la litúrgia, la convivència, el “ tente en pie” de mig matí i de mitja tarda, l’atenció de les Germanes que ens han acollit i atès en tot, tota la dinàmica ha estat molt flexible i àgil, tenint en compte la intensitat del treball realitzat en tan poc temps. Tot plegat segur que ha contribuït a créixer en fraternitat i ens ajudarà a viure en profunditat el lema d’aquest curs: “VULL ESTIMAR-TE +”.  


Centres assistencials.doc
Circular comunitats.doc
Objectius Campanya.doc

PRIMERA REUNIÓ DELS ANIMADORS "AMJ" DEL CURS

Ens vam trobar a Viladecans una vintenta d'animadors dels AMJ el divendres 20 de setembre. Vam treballar de valent sobre l'Ideari, el nom i els blocs temàtics dels grups.


També vam programar la primera trobada de joves de 3r i 4t d'ESO. L'ambient molt particpatiu i fratern. A poc a poc "sortiran a la llum" els acords presos que tindran una transcendència universal.