La nostra missió participa de la missió evangelitzadora de l’Església. Un profund sentit eclesial i de comunió amb els representants de l’Església ha marcat la vida de l’Institut des dels seus inicis. I això no és un eslògan per quedar bé, és una convicció profunda de la nostra manera de ser i de fer perquè como diria Anna Maria Janer: “Nosaltres estimem l’Església més que la pròpia vida”.

 

Avui les pobreses a les quals hem de donar resposta són diverses: famílies desestructurades, immigració creixent, manca de sentit transcendent de la vida que genera desànim i desorientació.

 

Què podem fer per a donar resposta a aquestes situacions? Més enllà de solucions puntuals, la nostra aportació té a veure amb unes actituds fonamentals: l’amor i el servei. Un amor que ens fa voler estimar com Déu ens estima. Un servei que vol donar resposta a la necessitat dels germans.

 

Tant en el camp educatiu com en l’assistencial, ens plantegem la necessitat de redescobrir la identitat cristiana que ha donat origen als nostres centres. Des del respecte a l'altre diferent de mi, diferent de nosaltres, volem donar a conèixer qui som i què oferim. Amb transparència i coratge, sense complexes. Des d’una convicció profunda, això sí: que la cura dels malalts i ancians i l’educació dels infants i joves són cabdals per a canviar el nostre món.