L'experiència carismàtica de la nostra fundadora ens fa descobrir com el nostre carisma se centra en la contemplació i la vivència del misteri de Déu fet home. Volem que Jesucrist sigui el nostre ideal de vida i la raó de la nostra donació als germans, com ho va ser per Anna Maria Janer.

 

Aquesta és la nostra identitat més profunda: descobrir Crist en el germà, especialment en aquell que sembla que fins i tot hagi perdut el reconeixement de la seva dignitat humana.

 

I això ho fem des d’un estil propi d’estimar que té uns trets propis que configuren la nostra espiritualitat:

 

- La universalitat en l’amor: caritat sense fronteres. No fem accepció de persones, en tot cas mostrem la preferència pels més necessitats. D’aquesta manera volem reconèixer la dignitat de Fill de Déu de cada ésser humà.

 

 - La identificació amb la situació de l’altre. Intentem posar-nos en la pell de l’altre. Volem assumir la situació dels altres com a pròpia per a descobrir la presència de Jesucrist en tot allò que vivim.

 

- L’atenció a la necessitat de l’altre. Procurem anticipar-nos a la necessitat de l’altre com ho fa una mare pels fills. Volem que el nostre amor sigui previsor i que alhora sapiguem unir la suavitat en el tracte amb la fermesa.

 

- L’amor estable, fidel i misericordiós. Encara que la fidelitat no es porti massa avui en dia, apostem per un amor incondicional que es fa càrrec de les febleses humanes i ajuda a afrontar les dificultats de la vida.