Com Anna Maria Janer hem trobat el tresor que dóna sentit a la nostra vida, Jesucrist, i volem posar les nostres forces, el nostre benestar al seu servei. Som conscients de les nostres limitacions, però confiem en la força alliberadora de Crist Ressuscitat que ens omple de la seva VIDA.


Apassionades per Crist i per la humanitat, volem fer nostres les paraules d'Anna Maria Janer que expressen aquest desig de consagració total a Déu: “Donaré a Déu la meva llibertat, tot el meu ésser”.