La donació total a Déu i el servei de caritat, viscuts amb senzillesa evangèlica, orienten el nostre projecte de vida. Les germanes responem a la crida de Déu Pare per al servei del Regne per la professió dels consells evangèlics, inspirats en les paraules i els gestos del Senyor.

 

Castedat: Creiem que el vot de castedat és una resposta d'amor a aquell que ens ha estimat primer, una resposta que afecta el més profund de la nostra persona i es transforma en compromís de donació incondicional als nostres germans. El celibat pel Regne és un do de Déu que vivim des de la pròpia fragilitat, amb l'ajuda d'aquell que  ens ha cridat al seu seguiment. I ho fem perquè Crist ha acollit aquest estil de viure i l'ha proposat als seus deixebles  per fidelitat a la voluntat del Pare. Més...


Obediència: L’obediència religiosa és la resposta a la crida del Pare que ens convida a viure en comunió constant amb la seva voluntat. Déu ens ha cridat a viure en obediència a semblança de Crist, que es va fer obedient a la seva voluntat fins a donar la pròpia vida. Així doncs, creiem que Déu ens crida a cercar la seva voluntat en les nostres vides per entrar en comunió amb el seu pla de salvació. Estem convençudes que hem de viure aquesta obediència de manera adulta i responsable, com un acte de fe i llibertat en actitud de disponibilitat per a la recerca i la realització de la Voluntat del Pare. Més...
 
Pobresa: La pobresa evangèlica és una actitud de llibertat davant dels béns materials des del reconeixement de la pròpia indigència. Ens porta a confiar plenament en Déu i les seves promeses i a desprendre’ns de les coses per amor a Crist que, essent ric, es va fer pobre. Volem fer nostres les paraules del Principi i Fonament dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi, perquè creiem que realment som creades per a lloar, fer reverència i servir a Crist nostre Senyor, i totes les coses creades ens han d’ajudar a aconseguir aquest fi. Més...