Les germanes vivim la nostra consagració en comunitat, unides pels vincles de la fe i de la comuna vocació. Trobem la nostra cohesió com a comunitat a la llum de la fe, en unió amb Crist, a través de la pregària i del servei de caritat.