Tenim en l'educació un dels camps específics de missió. Seguint les directrius de l'Església, orientem tota la nostra activitat educativa vers la formació integral dels alumnes en la doble dimensió humana i cristiana.


En les escoles intentem viure un ambient de llibertat i amor, on els alumnes rebin una sòlida formació humana il.luminada per l'Evangeli i hi sigui possible el testimoniatge i l'experiència de fe. Els nostres centres han d'estar oberts a tothom sense distinció.


Les germanes i els laics educadors hem de saber conjugar la fermesa i la suavitat en un tracte senzill i acollidor i sense distincions i unir la responsabilitat professional amb un actiu zel apostòlic.